Smeštaj

Smeštaj

Smeštaj je predviđen u hotelu VOJVODINA 4 **** u Zrenjaninu

Cena noćenja sa doručkom:

Noćenje – doručak u 1/1 sobi                           6.800,00 RSD

Noćenje – doručak u 1/2 sobi po osobi             4.550,00 RSD

REZERVACIJE

Ovlašćena agencija za rezervaciju smeštaja, transfere, organizaciju izleta

Turistička agencija „CARAVAN“ Zrenjanin, licenca br. B 68 / 2021

Tel.: + 381 (0)23 580 930, +381 (0) 23 515 106

e-mail: caravan@mts.rs

Odgovorna osoba: Vlado Dašić, direktor

Za navedene programe i usluge važe opšti uslovi agencije „CARAVAN“ Zrenjanin.

Program za pratioce takođe se realizuje preko turističke agencije „Caravan“.