Naučno - stručni program

PROGRAM III SIMPOZIJUMA

Utorak, 27. avgust 2019.
11:00-11:30 Kongresna sala PLENARNA PREDAVANJA – Pozdravni govori:
Prof. dr Viktor Nedović, predsednik  Naučnog odbora
Nenad Katanić, pomoćnik ministra Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Filip Abramović, pomoćnik ministra ekologije
Prof. dr Dušan Živković, dekan Poljoprivrednog  fakulteta Beograd
Prof. dr Muharem Brka, dekan Poljoprivrednog fakulteta Sarajevo
11:30-12:00 Kongresna sala Plenarno predavanje 1: Viktor Nedović: Mehanizmi podrške za inovativna mala i srednja preduzeća – šansa za zanatske pivare
12:00-12:30 Kongresna sala Plenarno predavanje 2: Snežana Babarogić: Proizvodnja piva u Republici Srbiji i državama EU 2017.-2018.
12:30-13:00 Kongresna sala Plenarno predavanje 3: Rezervisan termin
13:00-15:00 PAUZA ZA RUČAK
15:00-15:20 Kongresna sala Usmeno izlaganje 1: Vinko Krstanović: Procena  b-glukanskog  stepena i brzine  degradacije tokom sladovanja – kritički pregled
15:20-15:40 Kongresna sala Usmeno izlaganje 2: Ljiljana Brbaklić: Pivski ječamOsnovna sirovina za industriju slada i piva u Republici Srbiji
15:40-16:00 Kongresna sala Usmeno izlaganje 3:  Iztok Jože Košir: Odgovori uzgajivača hmelja na zahteve Craft pivara
16:00-16:20 Kongresna sala Usmeno izlaganje 4:  Jan Kišgeci: Bački hmelj na pivskoj turističkoj ruti Srbije
16:20-16:40 Kongresna sala Usmeno izlaganje 5: Iztok Jože Košir: Određivanje geografskog  porekla hmelja
16:40-17:00 PAUZA ZA KAFU
17:00-18:00 Mala sala 1 OKRUGLI STO (otvorena tema)
 
Sreda, 28. avgust 2019.  
10:00-10:15 Kongresna sala Usmeno  izlaganje 6: Milana Drašković: Penivost i stabilnost pene u različitim vrstama piva
10:15-10:30 Kongresna sala Usmeno  izlaganje 7: Zdenka Dudić: Inovacije u pivarskoj industriji u digitalnoj eri
10:30-11:00 Kongresna sala Usmeno izlaganje 8: Dimitrije Aranđelović: High gravity brewing-prednosti i nedostaci
11:00-11:15 Kongresna sala Usmeno izlaganje 9: Milica Aćimović: Aromatizovanje piva lekovitim biljem
11:15-11:30 Kongresna sala Usmeno izlaganje 10: Branislav Dudić: Razvoj i popularnost radler piva u Republici Slovačkoj
11:30-11:45 Pauza za kafu  
11:45-12:00 Kongresna sala Usmeno izlaganje 11: Vesna Nađalin: Mikotoksini u pivu
12:00-12:20 Kongresna sala Usmeno izlaganje 12: Simona Jaćimović: Primena imobilisanih ćelijskih sistema u pivarstvu – noviji rezultati
12:20-12:40 Kongresna sala Usmeno izlaganje 13: Jelena Pantović: Proizvodnja piva i jakih alkoholnih pića sa dodatkom plodonosnog tela gljive Coriolus versicolor
12:40-13:00 Kongresna sala Usmeno izlaganje 14: Milorad Rančić: Oprema za proizvodnju piva kod mikro i malih pivara
12:30-13:00 Ispred glavne sale PREZENTACIJE POSTERA
13:00-15:00 PAUZA ZA RUČAK
15:00-15:15 Kongresna sala Usmeno izlaganje 15: Nevena Ivanović: Zdravstveni efekti polisaharida piva
15:15-15:30 Kongresna sala Usmeno izlaganje 16: Marija Ivanov: Superpivo 21. veka – piće i lek
15:30-15:45 Kongresna sala Usmeno izlaganje 17: Miodrag Kovačević: Sprovođenje mera energetske efikasnosti u pivarskoj industriji
15:45-16:00 Kongresna sala Usmeno izlaganje 18: Ljiljana Popović: Potencijal otpada iz industrije  piva za dobijanje funkcionalnih proizvoda
16:00-16:20 Kongresna sala Usmeno izlaganje 19: Miodrag Kovačević: Uticaj proizvodnje piva na životnu sredinu
16:20-16:40 Kongresna sala Usmeno izlaganje 20: Milan Vekić: Mogućnost iskorišćenja otpadne toplotne energije u preduzeću “Vršačka pivara” a.d.
16:40-17:00 Kongresna sala Usmeno izlaganje 21: Slavoljub Stanković: Jovan Apel predaje nišku pivaru sinovima Josifu i Hubertu
17:30-18:30 OBILAZAK GRADA SA VODIČEM
20:00-22:00 UČEŠĆE NA DANIMA PIVA, OBILAZAK RAZNIH MESTA (po želji)
 
Četvrtak, 29. avgust 2019.  
10:00-12:00 Male sale 1 i 2 Okrugli sto i pojedinačni susreti učesnika
12:00 ODLAZAK UČESNIKA SIMPOZIJUMA