Registracija

Registraciju za učešće na Simpozijumu potrebno je izvršiti putem e-pošte na:

daniela.baltic@ifvcns.ns.ac.rs.

 

Dostavljanje apstrakata:

 

Pozivaju se svi učesnici da dostave sažetke koji će biti objavljeni u Zborniku Simpozijuma. Sve sažetke će pregledati naučni odbor, a potrebno ih je dostaviti najkasnije do 10.10.2022. Molimo sve učesnike da svoje apstrakte pošalju u Word formatu putem e-pošte na:

daniela.baltic@ifvcns.ns.ac.rs (cc: simona.jacimovic@ifvcns.ns.ac.rs).

 

Registracija autora za učešće na Simpozijumu je obavezna za prihvatanje poslatog apstrakta.

 

Smernice za pripremu apstrakta:

Sažetak mora biti napisan na srpskom i engleskom jeziku; font Times New Roman 11 pts, osim naslova (12 pts).

Ime autora koji će usmeno izlagati rad na Simpozijumu mora biti podvučeno; veličina stranice A4; broj stranice treba izostaviti.

Šablon za pripremu sažetka je dostupan ovde.