Organizacija

instRatarstvoLogo
zrPivoLogo

Peti naučno-stručni Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Pivo, pivarske sirovine i oprema“ organizuje se pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Suorganizatori Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, PSS Zrenjanin, Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Zrenjanina, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije iz Beograda, Turistička organizacija grada Zrenjanina i Turistička agencija CARAVAN iz Zrenjanina.

Organizacioni odbor simpozijuma:

 1. Prof.Dr.Radovan Pejanović predsednik
 2. Dr Miodrag Kovačević podpredsednik
 3. Prof.Dr. Dragana Latković
 4. Dr,Milorad  Rančić
 5. Dr.Ana Marjanović  Jeromela
 6. Vlado Dašić sekretar
 7. Simona Jaćimović
 8. Kristina Salapura
 9. Dejan Smiljanić
 10. Zoran Ljubotina

Tehnička pomoć:

 1. Daniela Baltić
 2. Simona Jaćimović

Naučni odbor Simpozijuma

 1. Prof. dr Viktor Nedović, predsednik
 2. Prof. dr Jan Kišgeci, član
 3. Prof. dr Peter Raspor, član
 4. Prof. dr Dejan Molnar
 5. Prof. dr Jelena Pejin, član
 6. Dr Dimitrije Aranđelović, član
 7. Prof. dr Miomir Nikšić, član
 8. Prof. dr Suzana Dimitrijević, član
 9. Prof. dr Iztok Jože Košir, član
 10. Prof. dr Vinko Krstanović, član
 11. Aleksandar Egi, B.Eng, M.Sc., član
 12. Dr Ljiljana Brbaklić, član
 13. Dr sc. Gordana Šimić, član
 14. Snežana Babarogić, spec. ing.tehn., član
 15. Dr Gordana Ludajić, član
 16. Mr. sc. Mirela-Smajić Murtić, član
 17. Stanojka Paunović, dipl.ing tehn., član
 18. Doc. Dr Kristina Mastanjević
 19. Doc. Dr Saša Despotović