V Naučno - stručni Simpozijum "Pivo, pivarske sirovine i oprema“


sa međunarodnim učešćem
25.10 - 28.10.2022.

u okviru manifestacije „Dani piva“, Zrenjanin, SRBIJA

.