IV Naučno - stručni Simpozijum "Pivo, pivarske sirovine i oprema“


sa međunarodnim učešćem
28.10 - 30.10.2021.

u okviru manifestacije „Dani piva“, Zrenjanin, SRBIJA

.