Registracija

Registracija

Registracija autora za učešće na Simpozijumu je obavezna.

 

Dostavljanje apstrakata:

 

Pozivaju se svi učesnici da dostave sažetke koji će biti objavljeni u Zborniku. Sve sažetke će pregledati naučni odbor Simpozijuma, a registracija je obavezna za prihvatanje poslatog apstrakta.

Rok za predaju sažetaka: 16. oktobar, 2023.

Molimo sve učesnike da svoje apstrakte pošalju u Word formatu putem e-pošte na: simona.jacimovic@ifvcns.ns.ac.rs

Smernice za pripremu sažetka:

Preuzeti Template dostupan na stranici.

Sažetak mora biti napisan na srpskom i engleskom jeziku, a standardni font je Times New Roman 11 pts, osim naslova (12 pt, UPPERCASE), afiliacija (11 pts, italic) i referenci (10 pts). Ime autora koji predstavlja rad mora biti podvučeno. Dužina sažetka je maksimalno 350 reči.
Veličina stranice je A4; margine Normal. Tekst mora biti otkucan single razmakom sa justify poravnanjem. Broj stranice treba izostaviti.

Registracija autora za učešće na Simpozijumu je obavezna za prihvatanje poslatog apstrakta.