I simpozijum 2017.

I Simpozijum 2017.

Otvaranje simpozijuma i koktel

Izlagači

Predavanja

Male pivare