Organizacija

Organizacija

instRatarstvoLogo
zrPivoLogo

Šesti naučno-stručni Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Pivo, pivarske sirovine i oprema“ organizuje se pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Suorganizatori Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Zrenjanina, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije iz Beograda, Turistička organizacija grada Zrenjanina i Turistička agencija CARAVAN iz Zrenjanina.

Organizacioni odbor simpozijuma:

 1. Prof. dr Radovan Pejanović, predsednik,
 2. Dr Miodrag Kovačević, potpredsednik,
 3. Prof. dr Dragana Latković,
 4. Dr Milorad Rančić,
 5. Dr Ana Marjanović Jeromela,
 6. Vladeta Dašić, generalni sekretar,
 7. Mast. in. teh. Simona Jaćimović,
 8. Mast. in. teh. Ana Bjeković,
 9. Dejan Smiljanić,
 10. Sanja Petrović

Tehnička pomoć:

 1. Daniela Baltić
 2. Dunja Ranđelović

Naučni odbor Simpozijuma

 1. Prof. dr Viktor Nedović, predsednik,
 2. Prof. dr Jan Kišgeci,
 3. Prof. dr Peter Raspor,
 4. Prof. dr Tomas Branyik,
 5. Prof. dr Jelena Pejin,
 6. Dr Mathias Hutzler,
 7. Dr Deliang Wang,
 8. Prof. dr Iztok Jože Košir,
 9. Prof. dr Vinko Krstanović,
 10. Prof. dr Biljana Pajin,
 11. Prof. dr. Natalija Velić,
 12. Prof. dr Miomir Nikšić,
 13. Dr Ljiljana Brbaklić,
 14. Doc. dr Kristina Mastanjević,
 15. Doc. dr Saša Despotović,
 16. Doc. dr Nevena Ivanović,
 17. Dr Dimitrije Aranđelović,
 18. Dr sc. Gordana Šimić,
 19. Spec. in. teh. Snežana Babarogić,
 20. Mast. in. teh. Aleksandar Egi,
 21. Mr. sc. Mirela-Smajić Murtić
 22. Dr Goran Sarić
Pejanovic
20240411_094427

Predsednik Organizacionog odbora
Prof. dr. Radovan Pejanović

Realizator svih stručnih pitanja VII Simpozijuma
Dr. Sonja Ilin