Informacije o VII Simpozijumu

Informacije o VII Simpozijumu

Пиво, пиварске сировине и тржиште

У периоду од 24-25 Oktobra 2024. године биће одржан VII Научно-стручни скуп cа
међународним учешћем у Зрењанину, на тему „Пиво, пиварске сировине и тржиште“. Част
нам је да је, као и претходних година, покровитељ скупа град Зрењанин на челу са
Градоначелником уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновације и
одговарајућих Покрајинских секретаријата. Организатори скупа су Институт за ратарство и
повртарство – Институт од националног значаја из Новог Сада, Пољопривредни факултет из
Београда, уз већи број суорганизатора. Учесници скупа су еминентни научници и стручњаци из
земље и иностранства, представници пиварске индустрије и индустрије слада, произвођачи
хмеља, представници министарстава, цивилног друштва и др.
Скуп се бави многобројним питањима из области пиварства. Kао што се види и из
наслова, она су подељена на три групе међусобно повезаних тема.
Пиво, као једно од најстаријих и најпопуларнијих пића у свету, није само напитак који
освежава и окупља људе, већ је и значајан друштвено-економски фактор који утиче на
тржиште свих земаља у којима се производи и конзумира. Пиво је и културни феномен који се
преплиће са историјом, гастрономијом и друштвеним трендовима.
Пиво има и своју важну технолошку димензију. Оно се производи ферментацијом
сладовине добијене од пивског слада, уз додатак хмеља и активно ушешће пивског квасца.
Иако се чини једноставним, процес справљања пива је уметност која се усавршавала
вековима. Циљ скупа је да прикаже процес производње пива, посебно у савременим
условима, али и да укаже на проблеме који прате савремену производњу, као и да изнађе и
понуди решења у овој важној грани прехрамбене индустрије.
Квалитет сировина је од суштинског значаја за квалитет готовог пива. Јечам мора бити
правилно узгојен и обрађен да би дао квалитетан слад. Хмељ, биљка која пиво чини пријатно
горким и ароматичним. Сортимент је све разноврснији, при чему свака сорта даје јединствене
ноте укусу пива. Вода, често занемарена, игра кључну улогу у производњи пива, а разни
минерали у води могу знатно утицати на крајњи резултат. Напослетку, квасац је тај који
ферментацијом претвара шећере у алкохол и CO 2 , доводи до стварања мноштва
лакоиспарљивих једињења која пиву дају специфичну арому, а различити сојеви квасца могу
довести до различитих типова пива. Пиварска индустрија је велики потрошач енергије и воде,
те се тежи ка одрживим методама производње које умањују еколошки ефекат. Свa ова питања
се разматрају на скупу, уз присуство еминентних стручњака и предавања која имају снажну
едукативну функцију.
Тржиште пива, као кључни фактор производње пива и развоја пиварске индустрије је
важан аспект који се разматра на скупу. Тржиште пива је изразито конкурентно и подложно
трендовима. Тржиштем пива доминирају глобални гиганти, али изазов представљају и бројне
микропиваре, у оквиру којих се све више издвајају занатске, односно крафт пиваре, које уносе
иновације и аутентичност. Потрошачи пива су све образованији и захтевнији, те се оријентишу
ка производима са локалним идентитетом и причом. Поред тога, тржиште се суочава и са
другим многобројним изазовима.
Жеља нам је да овај Скуп допринесе промоцији пиварства, пиварске индистрије и
даљем развоју тржишта на националном и међународном нивоу.

Проф.др Радован Пејановић,
Председник Организационог одбора
Проф. др Виктор Недовић,
Председник Научног одбора