III Naučno - stručni Simpozijum "Pivo, pivarske sirovine i oprema“


sa međunarodnim učešćem
26.08 - 29.08.2019.

u okviru manifestacije „Dani piva“, Zrenjanin, SRBIJA

.